4.9 Forsendelse

Opsætning --> Forsendelse

 

  1. Generelt

  2. Oprettelse af ny forsendelsesmetode

  3. Opsætning af vægtgrænser (Redigering af forsendelsesmetode)

  4. GLS Pakkeshop

Generelt

Under Opsætning --> Forsendelse oprettes de forsendelsesmetoder der skal kunne bruges i webshoppen.

Nye metoder oprettes ved at klikke på ikonet i toppen af skærmen. Eksisterende forsendelsesmetoder kan slettes ved at sætte en markering i kolonnen Slet, og trykke .

 

 

På oversigten ses, hvad forsendelsesmetoden hedder, og hvilket notat der vil vises nedenunder valgmuligheden for kunden. Desuden kan man se hvilke kundegrupper der kan benytte metoden, og hvilken sorterings-rækkefølge metoderne er tildelt.

 

Oprettelse af ny forsendelsesmetode:

For at oprette en ny forsendelsesmetode, går du ind under Opsætning --> Forsendelse, og trykker på ikonet . Nedenstående skærmbillede vil derefter vises. De forskellige punkter er beskrevet lige under

 

 

 

 

Overskrift

Beskrivelse

ID

Når forsendelsesmetoden er gemt, vil metodens ID vises her, til brug med feks. regler/filtre

 

Forsendelsesmetode navn

 

Navn på forsendelsesmetoden, som det fremkommer i shoppen.

 

Forsendelsesmetode notat

Kort beskrivende tekst om forsendelsesmetoden. Denne skrives under forsendelsesmetode navnet i shoppen (på bestil step 2).

 

Beregn moms af forsendelsesgebyr

 

Her bestemmes om der skal beregnes moms af forsendelsesgebyret.

Fragtfri grænse aktiv

Man kan her sætte en fragtfri grænse op for denne forsendelsesmetode. Grænsen vil så kun gælde de leveringslande som er tilknyttet denne specifikke metode, modsat den generelle fragtfri grænse som også kan sættes op andetsteds i shoppen.

 

Fragtfri ved køb over

Har man valgt at have Fragtfri grænse aktiv, bestemmes her hvilket beløb der skal udløse denne. Bemærk at beløbet her skal indtastes i standard valutaen eksklusive moms.

 

Pris pr. kg. over højeste vægtgrænse

Her angives en kilopris som bruges til at beregne prisen for resterende kilo ud over den højeste grænse/pris man har indtastet under Vægtgrænser (Se Opsætning af vægtgrænser)

 

Deaktivere over højeste vægtgrænse

Giver mulighed for at deaktivere forsendelsesmetoden over en given vægtgrænse. Dette kunne feks. bruges hvis firmaet man benytter kun fragter pakker op til en vis grænse. BEMÆRK: Hvis denne er aktiveret, og der ikke er oprettet nogle vægtgrænser, vil forsendelsesmetoden ikke kunne vises!

 

Forsendelsesmetode kan benyttes af

Vælg hvilken B2B gruppe der kan benytte forsendelsesmetoden. Som standard kan de benyttes af Alle. Feltet vises kun hvis man har tilknyttet B2B modulet til sin shop.

 

Sortering

Angiver hvilken sortering forsendelsesmetoden skal vises i i forhold til andre metoder. Har de alle samme værdi, vil de blive sorteret alfabetisk.

 

Regler/filtre

Her kan tilknyttes eventuelt oprettede filtre. Læs mere HER

 

Vælg forsendelsesløsning

Her kan vælges mellem forskellige betalingsløsninger. For eksempel Post Danmark eller GLS Pakkeshop. Et valg her er krævet, hvis man ønsker at benytte shoppens indbyggede mulighed for at fremsende tracking-nummer mails til kunden, alt efter hvilken forsendelsesmetode der er valgt, og at lave direkte opslag på feks. Post Danmarks side ud fra tracking nummeret Læs mere om dette HER

 

Et valg her er også krævet hvis man ønsker at benytte Webpack PDF label eksporten, sammen med Post Danmarks serviceydelser. Læs mere HER
 

Mulige leveringslande

Her vises de muligheder man har for at vælge leveringslande der skal tilknyttes forsendelsesmetoden. Landene tilknyttes ved at dobbelt klikke på navnet, hvorefter det vil blive flyttet over under "Valgte Leveringslande". Det er så kun kunder fra disse lande der vil få vist denne metode.

Alle landene der vises på listen, er de samme lande som er oprettet under Opsætning --> Leveringslande

 

Valgte leveringslande

Her vises de lande der er valgt, som må have lov at benytte denne metode. For at fravælge landet, dobbelt klikkes der på navnet, hvor efter det vil flyttes hen under Mulige leveringslande i stedet.

 

 

Efter de indledende ting er udfyldt, trykkes der , og billedet vil udvides med muligheden for at oprette vægtgrænser og priser for disse

 

 

 

Oprettelse af vægtgrænser / Redigering af forsendelsesmetode:

 

For at redigere en allerede oprettet forsendelsesmetode, og tilknytte vægtgrænser, klikker man på ikonet ud for forsendelsesmetodens navn, som vises på oversigten under Opsætning --> Forsendelse.

Har man netop oprettet metoden efter anvisningerne ovenfor i punktet Oprettelse af ny forsendelsesmetode vises nedenstående automatisk.

 

Forskellen på når man opretter en ny, eller redigerer en eksisterende metode, er muligheden for at oprette vægtgrænser. Nye grænser oprettes via ikonet til højre i skærmen, under Vægtgrænse.

 

 

Vægtgrænserne skal forstås som "Til og med" den angivede værdi. I eksemplet herover vil varer fra 0 op til 1 kilo altså koste 42,50. Varekøb op til og med 5 kilo vil koste 46,50, og så videre.

 

Alle øvrige indstillingsmuligheder er beskrevet længere oppe på siden, under Oprettelse af ny forsendelsesmetode

 

Man kan desuden bruge vægten som en slags filter for forsendelsesmetoderne.

 

F.eks. kan det være at man sælger nogle uhåndterlige varer der ikke kan sendes med

Post Danmark, men kun kan sendes med fragtmand.

Her kan man på selve varen angive en "kunstig" høj vægt, f.eks. 1000 kg. eller lign.

Dernæst opsætter man forsendelsesmetoderne så de kan bruges.

Dette gøres ved at deaktivere Post Danmark forsendelsesmetoden over højeste vægtgrænse,

og lave en ny forsendelsesmetode, hvor vægten så kan gå op over 1000 kg.

 

GLS Pakkeshop

Generelt

 

Før du kan begynde at sende pakker med GLS, skal du have en aftale med GLS.

Du kan kontakte GLS på mail:salg@gls-group.com eller telefon: 76331164

 

Bemærk du skal sende minimum 300 pakker / år for at kunne blive oprettet som kunde hos GLS.

Har du under 300 pakker om året kan du indlevere dine pakker i en GLS Pakke shop. Her finder

du den nærmeste pakke shop: http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/DK01/DA/5006_pakke-shop_soegning.htm

 

GLS Pakkeshop giver kunden mulighed for at vælge at få sin ordre leveret hos en af de GLS Pakkeshops der ligger nærmest kundens postnummer/adresse, eller en eventuel alternativ leveringsadresses postnummer/adresse. Kunden vil ved valg af GLS forsendelsesmetoden, blive præsenteret for de 5 nærmeste GLS Pakkeshops, hvor ordren vil kunne afhentes.

 

Kan kundens adresse ikke genkendes som "gyldig", eller leveringslandet er et andet end Danmark, vil forsendelsesmetoden være skjult.

 

Opsætning

 

Opsætningen af en GLS Pakkeshop forsendelsesmetode sker som ved oprettelsen af en hvilken som helst anden forsendelsesmetode, dog med den ene ændring at man i feltet "Vælg forsendelsesløsning" vælger "GLS":

 

 

Hvordan bruges det af kunden?

 

Når kunden har udfyldt sine oplysninger på Bestil Step 1, viderestilles der til Bestil Step 2 hvor der laves valg af forsendelses og betalingsmetode. Her vil kunden kunne vælge forsendelsesmetoden man har oprettet som GLS Pakkeshop, og ud fra kundens postnummer og adresse vises så de valgmuligheder der tilbydes for afhentning af ordren:

 

 

BEMÆRK:

 

Har kunden valgt en alternativ leveringsadresse, vil det være data fra denne adresse valgmulighederne vises ud fra, og pakkeshoppen der vælges vil erstatte kundens indtastede leveringsadresse på ordrebekræftelse mm.

 

GLS forsendelsesmetoden kommer IKKE frem, hvis ikke adressen genkendes som en gyldig adresse.

 

GLS forsendelser kan kun leveres, hvis leveringslandet er Danmark