5.0 Spam & Misbrug > 5.2 Spam filtre hos DanDomain

5.2.9 Avancerede SPAM filtre

DanDomain bruger mange forskellige spam lister og tjek. Her nævnes de alle med en kort beskrivelse.

 

Blokeringer af e-mails

 

Her listes de forskellige måder, hvorpå en afsender kan blive blokeret.

 

 

 

 

Spam Tjek vha. Spam Assasin

 

RaZor2

Sammenholder e-mails, og deres indhold med hinanden. Dvs. hvis mange modtagere har modtaget samme spam email, vil disse globalt blive listet, og ud fra disse lister vil mail kontrolleres for spam.

 

URBL

Tjekker links i e-mailen, og tjekker om disse er listet, som værende "kendte" spam sider.
 
SPF
Sender Policy Framework, tjekker vha. DNS opslag om fx afsenderens IP, er godkend af domænet. Fx siger SPF for dandomain.dk at denne kun må sendes fra en af DanDomains IP adresser.
 
Extern billede hentning
Hvis brugeren har vedhæftet externe billeder, fx fra et spam site. Giver denne 1 point.
 
Emails uden tekst, kun med billeder.
Indeholder en e-mail IKKE tekst, vil den blive tildelt 1 point.
 
Spam Assassin
Spam Assasin har forskellige procedurer og regler, som også sammenlægges til points. Se mere her http://en.wikipedia.org/wiki/Spamassassin
 
 
Hvis den totale point score overstiger 3, vil e-mailen blive markeret som værende spam. Her kan brugeren så vælge tre konfigurationer.
 
1. Ignorere det. Og i www.emailmanager.dk sætte spam filteret deaktivt.
2. Markere emnet med [Spam]
3. Flytte mailen til en Spam folder, og benytte vores spam rapport.
 
Se mere om hvordan dette ændres her
 
 
Whitelists
 
Alle adresser som sendes til, vil automatisk blive "forhåndsgodkendt" til at sende e-mails til brugere hos DanDomain. Dvs. kunden er altid sikker på at svaret han kan modtage, vil komme igennem uden om filtrene.