5.0 Spam & Misbrug

5.8 Regel Generator

 

Brug af regel generator

 


For at anvende DanDomains spam filter, kan du benytte denne side til at generere regler for brug i DanDomains E-mail manager.

 

Under hver konti, og for hele domænet, kan du i E-mail manager indsætte disse regler.

Klik for at åbne DanDomains E-mail manager : Klik her
 

Med dette værktøj kan du konfigurere regler til brug i E-mail manageren.
Vælg i felterne nedenfor, hvordan Deres regel skal virke.
Kopier reglen til E-mail manageren, tryk "gem" og det er nu aktivt.
1- Vælg om der White- eller Blacklistes.  
2- Vælg hvor i mailen der filtreres.  
2- Vælg hvordan der skal filtreres.  
3- Skriv her det der skal filtreres.  

I feltet neden for, står den generede regel.
Tryk Kopier og denne kopieres til E-mail manageren.

4-   

 

 

 

Copyright 2009 DanDomain A/S

 
 
Hjælp til DanDomain SpamFilter.

1) - Hvor skal der filtreres ?

 • Header : Headeren er det som mailservere inkluderer i alle mails.
 • Emne : Denne bruges til at blokere på emne,
  skal bruges sammen med (2)"emnet er"
 • Afsender: Dette er afsender E-mail adressen.
 • Modtager: Dette er modtager adressen.
 • Ip Adresse: Ip-Adressen på afsenderen.
 • Vedhæft: Hvis du vil blokere i vedhæftede filnavne.
 • Indhold: I selve indholdet. Det der står i læseruden i dit mail program.

2) Hvad skal der filtreres på ?

 • Indeholder streng: Bruges Normalt, da denne leder efter et ord eller lignende. Ex. mail@dandomain.dk så vil den lede i det angivne område efter denne streng. Flere ord kan bruges ved at adskille disse med semi kolon.
 • Begynder med Streng: Kan bruges, hvis du eks. vil blokere alle ip'er der starter med 194.255
 • Slutter med Streng: Kan bruges, hvis du eks. vil blokere alle ip'er,
  der slutter med 15.1
 • Emnet er: Bruges hvis du vil sortere i emnet på mailen.
 • Ser ud som: Kan bruges, hvis du eks. vil blokere ip adressen: 194.255.15.1

3) Hvordan skal der filtreres ?

 • Her indtaster du det der skal søges efter, det kan både være tal, tekst, tegn mm.

4) Sådan ser din regel ud ?

 • Heri vises den genererede regel. Ved at klikke på denne, kopieres den til udklipsholderen, og den kan nu indsættes i E-mail managerens spam filter.
 

 

 

Aflæsning af en eksisterende regel (Forklaring af parametre)

En regel er sammensat af 3 parametre efterfulgt af en streng som der bruges til at filtrere ud fra. Hvis man vil generere en ny regel, gøres det lettest via regel generatoren ovenover, men den kan også skrives manuelt jvf nedenstående. Endvidere kan oversigten herunder bruges til at "aflæse" hvad en eksisterende regel gør:

 

White / Blacklistes

1:   = Whitelisted

2:   = Blacklistet

 

Vælg hvor i mailen der filtreres

H   = Header

H~Subject   = Emne (Header SUbject)

S   = Afsender (Sender)

R   = modtager (Recipient)

I    = IP adresse (IP Adress)

A   = Vedhæftning (Attachment)

B   = Indhold (Body)

 

Vælg hvordan der skal filtreres:

~   = Indeholder streng

{   = Begynder med streng

}   = Slutter med streng

=   = Ser ud som

:    = Emnet er

 

Strengen:

Ovenstående 3 tegn efterfølges af den "streng" der skal filtreres ud fra

 

Eksempler:

 

1:S=mj@dandomain.dk (Whitelister alle mails hvor afsender er mj@dandomain.dk)

2:H~Subject~viagra (Blacklister alle mails hvor emnet indeholder ordet viagra)

2:B{Look here!! (Blacklister alle mails hvor indholdet (body) starter med teksten Look Here!!)